Preguntes freqüents

Què és el recobrament?

És la gestió professional de recuperació de deutes impagades mitjançant l’utilització de vies amistoses (o extrajudicials) i/o judicials

És la morositat un problema per a la meva empresa?

Per a moltes empreses la morositat és el seu principal motiu de preocupació a l’actual conjunura econòmica. No només a l’actual (si ho limitéssim a aquesta semblaria que deixa de ser un problema).

Com puc controlar des de la meva empresa la gestió de cobraments d'un tercer?

La gestió de recobrament serà sempre transparent i la seva empresa podrà monitoritzar-la permanentment fixant les pautes operatives i d’informació precises.

Quines garanties de confidencialitat tinc sobre la informació facilitada a l'empresa de recobrament?

Les màximes. L’empresa de recobrament es compromet amb la seva empresa a guardar sempre la màxima confidencialitat i complira rigorosament el que disposa la LOPD.

Puc perdre el meu client si externalitzo el seu deute impagat?

Cada gestio es personalitza al màxim, procurant salvar sempre la relació comercial existent. Un impagament, en la majoria de les ocasions, és conjuntural. Per altra banda, l’imatge de la seva empresa sortirà reforçada quant més professionalitzada sigui la seva gestió d’impagats.

És molt cara l'externalització de cobraments d'impagats?

En la majoria de les ocasions la seva empresa pagarà només un percentatge sobre el cobrament recuperat.

Com puc evitar la morositat dels meus clients?

En moltes ocasions les empreses de recobrament podran col·laborar amb la seva empresa per a l’establiment d’una política preventiva en la gestió dels seus cobraments.

Valors ètics del sector i imatge a la societat

Des d’ANGECO estem treballant per a que el nostre pais compti amb una regulació del sector atès que som l’únic país europeu que avui per avui no està regulat Un marc legal que protegeixi el deutor, la seva dignitat com a persona, i defensi la seva intimitat. Una regulació que diferenciï les activitats alegals, o de baix perfil ètic, de l’activitat regida per un estricte codi ètic que duen a terme els nostres associats.

Aquest buid legal ens ha dut a “autoregular-nos” mitjançant codis ètics que marquen el camí a seguir. Angeco representa, avui, l’única organització que ofereix un segell de garantia perquè totes les empreses associades compleixen un estricte codi ètic d’actuació en l’activitat del recobrament a Espanya.

Estem treballant per a que l’opinió pública coneixi el nostre paper de mediadors amb un objectiu clar: trobar una sol·lució que sigui satisfactòria per a les parts implicades.

Condicions de treball del sector

Les empreses que formem part d’Angeco aportem més de 9500 llocs de treball directes. Donem formació contínua als nostres professionals, tant en el moment de la seva incorporació com en el desenvolupament de la seva activitat per a actualitzar coneixiements, canvis tecnològics i/o regulatoris.

El nostre codi ètic, les auditories dels nostres clients i l’actual llei laboral vigent ens marca unes polítiques de recursos humans sempre respectuoses amb els nostres professionals.

Tipus d'interès de demora i despeses addicionals

Les empreses que formem part d’Angeco complim rigorosament amb la llei vigent. Nosaltres no marquem els interesos de demora ni cap altre tipus de despeses, només seguim l’estipulat als contractes signats entre deutors i creditors, en aquest cas els nostres clients.

Intentem aportar solucions alternatives que, en molts dels casos, poden pal·liar quanties addicionals, amb l’objectiu d’aconseguir un acord satisfactori per a deutor i creditor.

Desnonaments i la nostra postura com a associació

Les empreses que formem part d’Angeco tenim clar que, des del màxim respecte al deutor, estem obligades a complir amb rigor la llei. Això no evita que siguem aliens a situacions expecialment dramàtiques.
El nostre objectiu és tractar d’aportar totes les solucions que se’ns puguin acudir, negociant amb el deutor i el creditor per arribar a un acord i eviar un desenllaç no desitjat per cap de les parts.
En aquest procés, informem als inversors sobre les situacions de sensibilitat extrema i procurem l’enteniment i la recerca de solucions alternatives.

Assetjament telefònic. Pràctiques abusives.

El nostre paper és mediar entre el deutor i la persona o societat amb la que es contreu el deute. Treballem per a trobar el millor acord, la millor sol·lució per a ambdues parts. Per a desenvolupar aquesta tasca mediadora ens cal contactar amb el deutor per entablar una negociació entre ambdues parts ja que d’altra manera no seria possible.
Som conscients que, en ocasions, la tecnologia ha fallat i s’ha incrementat el nombre de trucades telefòniques en un mateix dia en els casos d’absència de contacte o resposta. Les emrpeses associades a Angeco estem invertint en nous recursos tecnològics per a corregir aquesta situació. Aquestes pràctiques son també rebutjades pels propis clients que exigeixen professionalitat i ètica a les seves companyies de recobrament, marcant restrictives normes per a eliminar qualsevol pràctica telefònica abusiva. A més a més, ells mateixos realitzen auditories per a evitar que es produeixen aquest tipus d’incidències.

Les llistes negres o fitxers d'impagats.

Els anomenats fitxers d’impagats son llistes de morosos en les que apareixen les dades d’aquells deutors que contrauen un deute real, vençut i exigible i reclamat prèviament pel creditor. Les llistes de morosos son totalment transparents al nostre pais, sobre tot quan es el propi inscrit qui busca informació sobre ell mateix.

Les empreses que formem part d’Angeco considerem que aquests fitxers haurien de tenir caràcter positiu, és a dir, que recullins als “bons pagadors” en comptes dels “mals pagadors” com es realitza en l’àmbit anglosaxó.

L’existència d’aquests registres redueix el risc dels creditors, i és una garantia per a que els que sí que paguen els seus deutes obtinguin un finançamen al menor cost.

Objectivament, sense aquest tipus d’informació el risc dels creditors a l’hora de donar un crèdit seria més gran i pujarien, conseqüentment, els interesos i comissions de tots els crèdits.

El recobrament, una activitat associada a situacions de dificultat econòmica. Com ens afecta això com a professionals?

És obvi que el nostre principal objectiu és aconseguir que algú que ha contret un deute el pagui. La diferència està en com gestionar això. Totes les empreses que formem part d’Angeco treballem d’una forma professional i seguint un codi ètic molt estricte. El nostre paper és mediar entre el deutor i la persona o societat amb la que es contreu el deute. Treballem per a trobar el millor acord, la millor sol·lució per a ambues parts.

Totes les companyies que pertanyem a Angeco actuem regulades per un estricte codi ètic que ens obliga a tractar al deutor sempre des del respecte a la seva dignitat com a persona i a la seva intimitat. A més a més de codis ètics propis i acords amb els nostres clients per a fixar estàndars de qualitat, periòdicament es fan auditories de qualitat per part dels nostres clients que acrediten una ètica professional de forma exhaustiva.

Des de les nostres companyies fem servir importants recursos de formació constant als nostres professionals per aconseguir aquest màxim respecte al deutor.

Fons d'inversió i la nostra relació amb ells.

El que algus anomenen “fons oportunistes” no son més que fons d’inversió, distressed funds o “fons de situacions especials” (special situation funds en anglès). Son fons que actuen als mercats de deute des de fa molts anys. El deute és un producte financeer que es pot comprar o vendre, i des d’aquest moment es converteix en una forma de negoci.

Moltes de les companyies associades a Angeco, com moltes altres d’Espanya i tot el món, treballem amb aquests fons igual que ho fem amb d’altres clients.

L’important envergadura d’aquests fons i la seva dilatada experiència en els mercats de deute, els capaciten per a ser més flexibles a l’hora de cercar sol·lucions per al deutor, perquè l’objectiu d’ambdòs és saldar el deute. D’aquesta forma han aparegut els plans de pagament aplaçat, les quites, etc. També és una realitat que aquests fons ajuden a que el crèdit segueixi fluïnt. Perquè compren deute als bancs i així aquests milloren els seus ratis i segueixen donant crèdit a empreses i particulars, quelcom fonamental per a que el sistema funcioni.

DESITGEU AMPLIAR AQUESTA INFORMACIÓ?

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad