Òrgans de govern

Els Òrgans de Govern de l’Associació son: l’Assemblea General, el President i la Junta Directiva.

Assemblea General

És l’òrgan suprem de l’Associació, està integrada per tots els socis. Te totes les atribucions i representació per a decidir sobre qualsevol afer que interessi o afecti a l’Associació.

Junta Directiva

És l’òrgan executiu de l’Associació. Te la representació de l’Assemblea amb tota classe de facultats, llevat de les que expressament queden atribuïdes als Estatuts a l’Assemblea General i al President. Marca les directrius per al desenvolupament de les activitats i projectes, aprova propostes, projectes i noves incorporacions. Està integrada per una Presidència, dos vicepresidències, quatre vocalies i una secretaria General.

En l’actualitat la Junta directiva d’Angeco està formada per:

 • Alejandro Zurbano
  Alejandro ZurbanoPresidencia

  Country Manager Iberia/Latam de INTRUM

  • David Martín Ibeas
   David Martín IbeasVicepresidencia 1ª

   Director General de AXACTOR ESPAÑA PLATFORM

   • Ricard Astor
    Ricard AstorVicepresidencia 2ª:

    Director Recobro de GDS CUSA

    • José Carlos Rubio
     José Carlos RubioVocal

     Sales Director de GESCOBRO

     • Cody Owens
      Cody OwensVocal

      Chief Operating Officer de CABOT FINANCIAL SPAIN

      • Jacques Llorens
       Jacques LlorensVocal

       Director General de MULTIGESTIÓN

       • Alberto Cebrián
        Alberto CebriánVocal

        Director General de TRADINFORME

        • José Mª Torres
         José Mª TorresSecretaría General

         MT SERVICIOS EMPRESARIALES

         • JOAQUIM MARIA FÁBREGAS I PEDRELL
          JOAQUIM MARIA FÁBREGAS I PEDRELLVocal

          CONSEJERO DELEGADO DE CORPORACION LEGAL

          A més a més, Angeco compta amb cinc Comissions de Treball d’Angeco formades per professionals de les nostres empreses associades que compten amb l’objectiu de promoure iniciatives i impulsar les activitats necessàries per assolir els objectius d’Angeco. Aquestes Comissions de Treball son:

          Comissió de Recursos Humans

          Treballa per al desenvolupament de programes de formació interns i externs, dona suport als associats en matèria de RRHH.

          Comissió de Protecció de Dades

          És responsable de Codi Tipus, el seguiment de la seva implantació i el control del seu compliment.

          Comissió de Comunicació

          És l’encarregada de promoure iniciatives orientades a optimitzar el posicionament de la imatge d’ANGECO a nivell tant intern com extern.

          Comissió de Legislació

          Està dedicada a promoure a nivell institucional la creació d’un marc regulatori per al sector.

          Comissió d'Estudis

          És l’encarregada del disseny i elaboració d’informes i estadístiques representatives del sector a partir de la informació aportada pels associats.

          Comissió de Nous Associats

          Grup de suport en la captació de nous associats.

          0
          Comissions de treball
          0
          Associats
          0
          Milions Expedients
          0
          M d'€ en deute recuperat

          DESITGEU AMPLIAR AQUESTA INFORMACIÓ?