NORMES DE CONDUCTA

Normes de conducta

Angeco és molt exigent amb la qualitat, bones pràctiques i nivell professional de tots els seus associats.

Les Normes de Conducta han de ser complides per tots els membres de l’associació i son condició necessària per a formar part de la mateixa.

Formar part d’ANGECO és distintiu de professionalitat, bones pràctiques i qualitat en el servei.

NORMES DE CONDUCTA AMB ELS DEUTORS

 • Reclamar únicament l’import contractual i legalment exigible.
 • Identificar clarament a l’empresa encarregada de la gestió del cobrament i/o al creditor del deute.
 • Gestió de la reclamació de deute dins el marc legal vigent i sempre respectant el dret a l’honor i intimiat de les persones.
 • Facilitar la regularització del deute en el menor temps per via amistosa o legal si procedís.
 • Respondre a les demandes d’informació sobre els deutes reclamats. Fer servir un llenguatge simple i comprensible.
 • Establir els mecanismes oportuns per a garantir la confidencialitat de la informació rebuda.
 • Actuar sempre dins el marc legal vigent.

NORMES DE CONDUCTA AMB ELS CLIENTS

 • Liquidació de les quantitats cobrades en els terminis establerts.
 • Assegurar els competències i principis ètics dels equips de treball i col·laboradors en el desenvolupament de les funcions de recuperació de deute.
 • Establir els mecanismes oportuns per a garantir la confidencialitat de la informació rebuda.
 • Liquidació d’honoraris conforme a les condicions regulades contractualment.
 • Informació periòdica sobre l’evolució dels serveis contractats.
 • Compliment estricte de les estratègies, paràmetres o normes establertes per al desenvolupament de la gestió.
 • Actuar sempre dins el marc legal vigent.

EL CODI DE CONDUCTA DE FENCA:

Angeco té subscrit el Codi de Conducta establert a nivell europeu per FENCA per al sector de recuperació de deute. El Codi de Conducta de FENCA estableix el següent:

Les Associacions Nacionals i els seus membres han de:

Treballar d’acord amb les lleis i regles dels seus respectius països. Complir amb totes les lleis nacionals i europees sobre protecció de dades.

Les Associacions Nacionals i els seus membres han d’assegurar:

 • Que totes les qüestions plantejades a l’Associació siguin tramitades amb rapidesa i veracitat.
 • Que només les agències degudament acreditades siguin acceptades a l’Associació.
 • Que hi hagi un codi de conducta per als seus membres i assegurar-se de que aquest codi és complert per aquestos.
 • Que existeixin unes regles bàsiques per als contactes entre les agències i els seus clients.
 • Que les entitats membres mantinguin la confidencialitat sobre tota la informació referent a clients i deutors.
 • Que existeixi un procediment de queixa dins les associacions per als clients i deutors i que les esmentades queixes son investigades de manera ràpida i eficaç.

DESITGEU AMPLIAR AQUESTA INFORMACIÓ?

Comença a escriure i premeu Intro per buscar

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad